Barn og natur i barnelitteraturen

Ahmed Akef Khateeb disputerte 25. 2. 2022 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med «Barnelitterære landskapskonstruksjoner. Økokritiske lesninger av tre danningsfortellinger«.

I norsk barnelitteratur har positive fremstillinger av relasjonen mellom barn og natur lenge vært et tilbakevendende motiv. Denne avhandlingen søker å utvikle kunnskap om hvordan naturfremstillinger er del av barnelitterære danningsfremstillinger gjennom å nærlese fremstillinger av natur og barndom i et utvalg moderne barnelitterære klassikere.

Les mer på HVL