Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /customers/7/7/2/chisavkny/webroots/r1129248/wp-content/themes/wp-bootstrap-baerekraft-child/archive.php on line 16

Politiforbundet og LO ut mot privat fangetransport

Regjeringen foreslår i Politimeldingen å la vektere i private selskaper overta fangetransporter, slik at politiet kan prioritere sine ressurser på egentlig politiarbeid. Både Politiets Fellesforbund og LO, NTL og fengsels- og friomsorgsforbundet uttaler seg negativt om forslaget, og peker på at fangetransport krever muligheten for å utøve makt overfor arrestanten. De mener det er et sentralt prinsipp i rettsstaten at det bare er staten som har rett til å bruke makt, og at vektere ikke har denne muligheten.

Avisarkiver: – Retriever et monopol som presser prisene i været

Lars Egeland, foto OsloMet

Lars Egeland, foto OsloMet

Lars Egeland ved Universitetsbiblioteket på OsloMet advarer i en artikkel på Khrono om at tilgangen til søk i databasen for avisartikler blir forvaltet av et privat kommersielt monopol. Firmaet Retriever gjør nå om på forretningsmodellen, slik at biblioteker ikke lenger kan abonnere på full tilgang til basen deres. Heretter må det betales for hver leste artikkel. For OsloMets del vil det føre til en prisstigning på 170 prosent.

– Foretaksmodellen en ulykke for den norske arbeidslivsmodellen

Eivind Falkum, OsloMet, bilde.

Eivind Falkum, OsloMet

– Foretaksmodellen med konserndannelser var en ulykke for den norske arbeidslivsmodellen. Denne kraftsalven kommer fra Eivind Falkum, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Han er en av de ansvarlige for rapporten «Medbestemmelsesbarometeret». En delrapport kom denne uka, der forskerne undersøker hvordan de ansatte opplever medbestemmelse på arbeidsplassen i forhold til styringsmodellen de arbeider under.