Politiforbundet og LO ut mot privat fangetransport

Regjeringen foreslår i Politimeldingen å la vektere i private selskaper overta fangetransporter, slik at politiet kan prioritere sine ressurser på egentlig politiarbeid. Både Politiets Fellesforbund og LO, NTL og fengsels- og friomsorgsforbundet uttaler seg negativt om forslaget, og peker på at fangetransport krever muligheten for å utøve makt overfor arrestanten. De mener det er et sentralt prinsipp i rettsstaten at det bare er staten som har rett til å bruke makt, og at vektere ikke har denne muligheten.

Hvorfor ikke arrestforvarere?

I dag er det for en stor del arrestforvarere som utfører denne type oppdrag, men det har vært satset lite på rekruttering av disse de siste åra. De er ansatt i politiet, har begrenset politimyndighet, og har et seks måneders kurs fra politihøgskolen som faglig grunnlag for jobben.

Peter Christian Frølich, som skal ha vært initiativtaker til forslaget om å åpne for private, kommenterer dette til Fri Fagbevegelse: – Det er et skrikende behov for et større antall operative politifolk, som kan drive etterforskning og gjøre samfunnet trygt. Samtidig bruker veldig mange innen politiet arbeidsdagen sin på rene administrative oppgaver eller transport av innsatte samt vakthold i rettssalen. Det er sløseri. Politiutdannede bør drive med andre ting. To alternativer til transport er ansatte i politiet, folk fra kriminalomsorgen eller private godt trente operatører.

I et innlegg i Bergens Tidende kritiserer Arne Gunnar Lien forslaget fra regjeringen, og mener at arrestforvarere er rett faggruppe til å utføre dette arbeidet, som tilbyr nettopp det regjeringen etterlyser: avlasting av politiet, og effektiv utnyttelse av ressursene.