Elisabet Hesjedal, Bjarte Furnes: Spesialpedagogikk mellom disiplin og profesjon

Publisert 2023

Forside, Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin
Forside, Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin*
Hesjedal, E., Furnes, B. (red): Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin. En utviklingslinje i tre deler. Fagbokforlaget 2023.

Forskere ved Universitetet i Bergen har publisert en antologi for studenter, forskere og fagfolk om de historiske utviklingslinjene i faget spesialpedagogikk, både historisk og om hvilken retning faget beveger seg i dag. Fram til 2003 var faget en spesialutdanning forbeholdt profesjonsutdanningene. Seinere er det blitt både bachelor- og masternivå på studiet.

— Når en master i spesialpedagogikk ikke automatisk gjør deg kvalifisert til en stilling i barnehage eller skole, betyr det at utdanningene vi har i spesialpedagogikk i dag ikke er rigget på en måte som sikrer at barn og unge får kvalifisert hjelp og støtte av personer med den rette kompetansen, sier Elisabeth Hesjedal til UiBs nettsider.

Denne boken handler om grunnlagsspørsmålene og de historiske utviklingslinjene innenfor det spesialpedagogiske fagområdet. Spesialpedagogikk som fagområde er etterspurt i Norge, men mye av forskningen i dag har i stor grad vært knyttet til praksisfeltet.

Målet med denne boken er å ta for seg noen utvalgte utviklingslinjer slik at det dannes et utgangspunkt for å starte en diskusjon om fagets innhold, identitet og utvikling. Forhåpentligvis vil dette føre til mer forskning som retter et søkelys mot det spesialpedagogiske fagområdets opphav.

Mer om boka på Fagbokforlaget