Studie: Alle barna hadde evighets­kjemikalier i blodet

Fast food. Bilde av OpenClipart Vectors, Pixabay lisens
Fast food. Bilde av OpenClipart Vectors, Pixabay lisens*
I en fersk studie fra forskere ved Universitetet i Bergen kommer det fram at alle de 1.000 barna hadde minst fire forskjellige PFAS-stoffer i blodet. 20 prosent av barna hadde også nivåer av stoffene over EUs definerte tålegrense. – Resultatene er urovekkende, sier Ingvild Halsør Forthun, doktorgradsstipendiat ved UiB til bt.no. Hun mener det haster å få på plass et forbud.

Det finnes rundt 10.000 stoffer i PFAS-gruppa. Studien sjekket bare nivået av 19 av disse. De fleste av stoffene finnes det fortsatt ikke metoder for å måle. En viktig bekymring i forhold PFAS-stoffer er at de hoper seg opp i kroppen, siden de bare brytes ned over svært lang tid. Hovedkilden for PFAS-stoffer i kroppen, er mat og vann. Stoffene finnes etterhvert overalt i naturen, slik at økologisk mat heller ikke er fri for PFAS.

Les mer på bt.no