Skulle du til profesjonsetikk.no?

Det er nå slått sammen med profesjon.no. Alt innhold fra profesjonsetikk.no finner du nå ved klikke på knappen "Mer om profesjonsetikk". Til forsiden av profesjon.no kommer du ved å klikke på logoen over, eller HER!

Årskonferanser / workshops

Profesjonsetisk nettverk i Norge
Årskonferanser /Workshop 2001-2015

2001
Bodø (HiBo)
Praktisk profesjonskunnskap og profesjonsetikk

2002
Rosendal
Profesjonsetiske problemstillinger i forskning, praksis og utdanning

2003
Trondheim (NTNU)
Tillit, risiko og teknologi

2004
Oslo (HiO)
Etikk i profesjonsutdanningene

2005
Bergen (NHH)
Profesjonsetiske vurderinger

2006
Agder (HiA)
Emmanuel Levinas-seminar / Profesjonsetikk og ansvar

2007
Bodø (HiBo)
Etikk, samfunn og livskvalitet

2008
Oslo (HiO)
Etikkens rolle i profesjonsbyggingen.   Vekt på utfordringer i møte med det digitale og det
flerkulturelle.

2009
Trondheim (NTNU)
Telling og tillit / Etikk i krisetid *

2010
Bergen (HiB/NHH)
Lederskap, etikk og visdom / Etisk kodeks i profesjonsorganisering og profesjonsutøvelse

2011
Agder (UiA)
Profesjonsetikk og fenomenologi

2012
Bodø (UiN)
Mellom rett og ansvar

2013
Profesjonsroller og allmennmoral
Oslo (HiOA)
http://www.profesjonsetikk.no/2013/04/hioa-workshop-i-profesjonsetikk-31-mai.html

2014
Falstadsenteret (NTNU)
Etikk i profesjonsutdanningen
http://www.profesjonsetikk.no/2014/04/programmet-klart-for-arskonferansen-i.html

2015
Bergen (HiB og Sjøkrigsskolen)
Etiske trusselbilder og profesjonelle respons
http://www.profesjonsetikk.no/2015/05/vellykket-arskonferanse.html

2016

Drammen, Høgskolen i Sør-Øst Norge
Profesjon, teknologi og etikk
2017
Oslo (HiOA)
Profesjonsroller og allmennmoral