Nå skal det kuttes i administrasjonen

Regjeringen har annonsert at det skal gjennomføres tilsammen en halv milliard kroner i effektiviseringskutt i høyere utdanning. En artikkel på Khrono.no gikk i februar 2017 gjennom hvordan forskjellige institusjoner lå an i utgangspunktet. Det er store forskjeller, men ingen slipper unna kutt. Anslagsvis 400 stillinger skal kuttes de nærmeste årene.

Høgskolen i Oslo og Akershus – dagens OsloMet – hadde da 1,79 faglige ansatte per administrativt årsverk. Høgskolen bestilte en ekstern gjennomgang som viste at skolen lå dårligere an enn de institusjonene den ønsket å sammenligne seg med. Disse hadde et snitt på 2,31.

Høgskolen i Sørøst-Norge hadde 2,21 faglige per administrative stilling, og planla å kutte 30 administrative stillinger.

Les mer på Khrono.no