Miljøkrim: lovverket for skogvern utdatert?

Miljøkrim 2 -3 forside
Miljøkrim 2 -3 forside*
Fagbladet Miljøkrim som gis ut av Økokrim to ganger i året, bringer i utgave 2/23 blant annet artikler om skogvern. Det blir bekreftet at oppklaringsprosenten over tid er svært lav både for økokrim- og miljøkrimsaker. En artikkel hevder at lovverket for skogvern er utdatert. Også i utgave 1/23 ble det rettet kritisk fokus mot skogvernet, og spørsmålet som da ble stilt var «Er straffetrusselen i skogbrukslova hul som en gammel eik?»

Les mer på Miljøkrims hjemmeside