Kommunene får økt tilskudd til naturmangfold

Myr, foto H Birkeland
Myr, foto H Birkeland*
Statsbudsjettet for 2024 gir kommunene økt støtte til tiltak for å ta vare på naturmangfoldet i arealplanleggingen. Det er også mulig å søke om flere tiltak enn tidligere. Fra i år er det mulig å søke om støtte til å opprette egen tematisk kommunedelplan for naturmangfold, og til å gå gjennom vedtatte planer for å sjekke om de er i tråd med oppdatert kunnskap.

Les mer på Miljodirektoratet