– Kartleggingsverktøy kan true samtalen mellom helsesykepleier og elev

Konsultasjon, foto Shvets production Pexels
Konsultasjon, foto Shvets production Pexels*
Skal helsesykepleieren være plikttro, og fokusere på kartleggingsverktøyet, eller skal hun fokusere på fagkunnskapen gjennom dialog og veiledning med eleven? Ingeborg Nilsen, pensjonert sykepleier i Bergen, skriver i Sykepleien om hvordan kartleggingsverktøy lett stjeler oppmerksomheten til helsesykepleieren bort fra kommunikasjonen med eleven. Profesjonskunnskapen tilpasses skjemaet, og ikke situasjonen.

Les mer i Sykepleien