Equinor: ‘filleting’ utløser bortvising fra plattformer

Frigg feltet, DEXTRA Photo, Norsk Teknisk Museumcc by 4 0
Frigg feltet, DEXTRA Photo, Norsk Teknisk Museumcc by 4 0*
Ansatte hos underleverandører hos mange oljeselskaper risikerer å bli bortvist fra arbeidsplassen etter små uoverensstemmelser. Kranfører Erlend Overvik, som var ansatt hos KCA, en underleverandør hos Equinor på sokkelen, opplevde å bli bortvist etter det han kaller en filleting. Overvik har 30 års karriere i oljeindustrien, men etter at han nektet å utføre en operasjon han mente han ikke var kvalifisert for, ble han bortvist fra arbeidsplassen med umiddelbar virkning.

Bortvisningen førte i sin tur til at han ble oppsagt av sin egen arbeidsgiver KCA. Overvik fikk seinere medhold i tingretten, men var først tilbake i jobb ti måneder etter seieren i retten.

Tillitsvalgt Tore Hegerberg mener bortvisningsklausuler i kontrakter mellom operatørselskap og underleverandører fører til en fryktkultur på sokkelen. – Equinor som statsselskap burde få en direkte instruks fra sin hovedeier, staten, om å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser, sier han til FriFagbevegelse.

Les mer i Fri Fagbevegelse