30 olje- og gassutbygginger får skattelette

Oljerigg, foto: sigurdo, pxhere.com CC0
Oljerigg, foto: sigurdo, pxhere.com CC0*
Stortinget vedtok i juni 2020 midlertidige endringer i oljeskatten som skulle sikre aktiviteten på sokkelen og leverandørindustrien under pandemien. Nå har Teknisk Ukeblad hentet inn tall som viser at 30 olje- og gass-utbygginger har levert inn planer for utbygging før fristen gikk ut ved årsskiftet.

Finansdepartementet opplyser at staten vil tape 11 milliarder kroner som følge av skattefordelene. Tallet er ikke oppdatert etter at fristen gikk ut.

Les mer i Dagsavisen