Små forskjeller i synet på barnevern i Norge og Øst-Europa

Østeuropeere er ikke så kritiske til barnevern som medieoppslag kan gi inntrykk av, sier professor Marit Skivenes til Fontene. Hun designet en intervjuundersøkelse med tusen innbyggere i Polen, Romania, England og Norge, der de ble spurt om hva de mener er aksepable grunner for at barnevernet flytter et barn ut av hjemmet. Undersøkelsen ble gjennomført i 2019 og publisert i Europeisk tidsskrift for sosialt arbeid (European Journal of Social Work) i november 2021.

Befolkningen i de fire landene har ifølge professoren ganske like holdninger til når barnevernet bør gripe inn for å sikre barnets beste. Etter en BBC-dokumentar om det norske barnevernet, og flere dommer mot barnevernet for brudd på menneskerettigheter, har det fått et svært dårlig rykte spesielt i land som Polen og Romania.

Les mer på Fontene