Enorm datalekkasje: 26 milliardar kontoar

Datalekkasjer, skjermdump
Datalekkasjer, skjermdump*
Ein enorm lekkasje av epostadresser og innloggingar til ymse online-tenester er blitt avslørt. 26 milliardar kontoar er kompromittert. Lekkasjen har fått namnet MOAB -‘Mother of all Breaches’.

Den største nettstaden Tencent er største einskild-stad som er lekt, med 1,5 milliardar oppføringar. Mellom andre kjende tenester som er lekt, finn vi Twitter, musikktenesta Deezer, LinkedIn, Adobe og Dropbox. Mellom dei fem norske nettstadene på liste er Studenttorget mest kjend.

Tryggleiksekspertar rår folk til å ha forskjellige passord til kvar teneste ein loggar inn på. Mykjer tyder på at lekkasjen inneheld mange gamle lekkasjar.

Les meir på tek.no