M.T. Mjaaland, T.H. Eriksen, D.O. Hessen: Antropocen. Menneskets tidsalder

Publisert 2024

Antropocen forside
Antropocen forside*
Marius Timmann Mjaaland, Thomas Hylland Eriksen, Dag O. Hessen (red.): Antropocen. Menneskets tidsalder. Res Publica.

I denne antologien forklarer forskere fra ulike fag den nye sammenhengen mellom menneske og natur som kjennetegner antropocen. De viser hvor viktig tverrfaglig samarbeid er for å forstå menneskets rolle i den nye situasjonen, og for å bidra til bærekraftige løsninger.

Les mer på Res Publica