Rekordutbytte for bankene: Grådige eller bare dyktige?

Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0
Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0*
Bankene hadde i 2023 ent samlet resultat etter skatt på 88.5 mld. kroner. Økningen fra 2022 var på 17.2 mld kroner. Netto renteinntektene alene som bidrag til resultatveksten var en økning på 27 milliarder kroner sammenlignet med 2022.(SSB) Bankenes renteinntekter utgjorde 348,1 milliarder kroner, mens rentekostnadene utgjorde 217,8 milliarder kroner i 2023. Rentemarginen for bankene har variert fra 2.51 % i første kvartal i 2022 til 3.27 % 4 kvartal 2023. (SSB)

Bankene sine store inntekter på utlån er utvilsomt et bidrag til dyrtid som mange nordmenn nå opplever. Samfunnsøkonom Peder Inge Furseth, professor på BI, skriver i et innlegg i Aftenposten bankene ikke tar samfunnsansvar: «I dyrtid kan bankene generelt – og DNB spesielt – ta grep som reduserer matkøene.»

Fagforeningsleder Richard Storevik i Fellesforbundet sin største avdeling sa til Fri Fagbevegelse høsten 2023 at han ønsker et oppgjør med grådige banker.