Miljøverndepartementet 50 år

Olav Gjærevold, Norges første miljøminister, Stortinget arkivet. Foto: ukjent
Olav Gjærevold, Norges første miljøminister, Stortinget arkivet. Foto: ukjent*
Olav Gjærevold, Norges første miljøminister, Stortinget arkivet. Foto: ukjent

Opp som en løve, ned som en skygge? Miljøverndepartementet fyller 50 år. I de første åra ble flere viktige grep gjort for at miljøvern skulle bli et overordnet hensyn i samfunnsplanleggingen.

Bredo Berntsen og Tor Bjarne Christoffersen lister i Dagsavisen opp en rekke eksempler på at departementet har liten kraft i beskyttelsen av natur og miljø: Stadige inngrep i verneområder, vindkraftanlegg i naturen, dumping av gruveavfall, tidenes raskeste utbygging av hyttebyer, fortsatt oljeleiting.

Og det kanskje viktigste grepet som ble gjort i departementets tidlige år er rullet tilbake av Solberg-regjeringen: planavdelingen som ble flyttet fra Kommunaldepartementet til Miljødepartementet er nå tilbake der det var i ‘gamle dager’.

Les mer i Dagsavisen