Bjørn-Tore Blindheim: Organisasjon og ledelse i antropocen

Publisert 2023

Forside Blindheim: Organisasjon og ledelse i antropocen
Forside Blindheim: Organisasjon og ledelse i antropocen*
Dette er den første fagboken på norsk som med utgangspunkt i et organisasjonsteoretisk perspektiv diskuterer hvordan vi kan forstå og håndtere samtidens miljøutfordringer.

Forfatteren viser hvordan vi må starte med å forstå organisasjoner som materialitet. I materiell forstand er organisasjoner det avfallet de legger fra seg i landskapet, slik som karbonet i atmosfæren, nitrogenet i jorden, kjemikaliene i vannet og avgangen i fjorden. Men organisasjoner kan være og gjøre annerledes. Ved hjelp av fortellingen om byggingen av et fellesskapsdrivhus i Vardø diskuterer forfatteren både en allmenn modell for naturnær organisasjon og noen ideer til en naturnær teori om organisasjon og ledelse.

Organisasjon og ledelse i antropocen henvender seg i første rekke til studenter. Men alle som vil vite mer om hvordan  organisasjonsteori kan inkludere natur som noe annet enn bare en ressurs, vil ha stort utbytte av boken.

Kjøp boken på Universitetsforlaget