Årsstudium ved HVL: Digital økonomi og ledelse

Digital teknologi og digital kompetanse er stadig viktigere for verdiskaping, innovasjon, kommunikasjon og lønnsomhet i virksomheter. Den nye årsenheten som Institutt for økonomi og administrastrasjon (IØA), Campus Bergen starter opp høst 2022 gir fordypning innen fagområdet digitalisering og digital virksomhetsforståelse.

Digital teknologi og digital kompetanse er stadig viktigere for verdiskaping, innovasjon, kommunikasjon og lønnsomhet i virksomheter. Den nye årsenheten som Institutt for økonomi og administrastrasjon (IØA), Campus Bergen starter opp høst 2022 gir fordypning innen fagområdet digitalisering og digital virksomhetsforståelse.

Du får konkrete kunnskaper innen digital forretningsforståelse, data-analyse, digital markedsføring og digital ledelse og organisering i virksomheter både i privat og offentlig sektor. Dette er kompetanseområder som er viktige for konkurransekraft, nyskaping og innovasjon og avgjørende områder for at en bedrift skal kunne skape verdi både for kunder/brukere, samfunn og bidra til en bærekraftig utvikling.

Les mer på HVL