750 millioner kroner lyses ut til Grønn plattform

Grønn Plattform, støtte fra Forskningsrådet
Grønn Plattform, støtte fra Forskningsrådet*
4. mai er fristen for å sende inn en skisse som grunnlag for søknad om støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. 750 millioner har regjeringen satt satt av til 3-årige grønne samarbeidsprosjekter.

– Det er gjennom forskning og innovasjon vi skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Grønn plattform skal løse konkrete utfordringer, akselerere grønn omstilling i næringslivet og legge til rette for nye grønne verdikjeder, sier næringsminister Jan Christian Vestre til Forskningsrådet.

Les mer på Forskningsrådet