Alvorlig kritikk av politiet i Monicasaken

Bilde av Tom Skauge

– Utfordring for politikammer eller profesjon? Av Tom Skauge, leder for profesjonsetisk nettverk i Norge En uavhengig granskning av politiets rolle i Monica-saken i Bergen konkluderer med sterk kritikk av politiledelsen. Arbeidsgiver har brutt arbeidsmiljøloven i sin behandling av varslersaken. Les mer…

– Lær ‘planlagt improvisasjon’ av Lærdal!

– I en rekke studier er det vist at det som bidrar til effektiv kriseledelse er improvisasjon, skriver tre forskere under vignetten “Forskningen viser at…” i Dagens Næringsliv.

Hjernekirurger opererte etter 26 timers vakter

Fylkeslege Helga Arianson, bilde

Fylkeslegen i Hordaland krever at Nevrokirurgisk Avdeling ved Haukeland Sykehus i Bergen rydder opp i arbeidsmiljøet etter at Fylkeslegen har avdekket at en rekke hjerneoperasjoner er blitt utført av yngre leger etter at de har stått vakter på 26 timer. Les mer…

– Høyskolene må ansette undervisere med praktisk erfaring

Calculus tegning

Siden Lov om universitet og høgskoler ble vedtatt i 1995 skal også profesjonshøgskolene tilby forskningsbasert utdanning. Etter den tid har andelen av fagansatte med forskningskompetanse – doktorgrad – økt betraktelig. Geir Anton Johansen og Petter Øyan ved Høgskolen i Bergen Les mer…

12 inndratte lisenser for eiendomsmeglere i 2014

I fjor fikk 12 eiendomsmeglere inndratt lisensen til å drive slik megling. Seksjonssjef i Finanstilsynet Anne-Kari Tuv sier til Bergens Tidendes bolignettsted bonansa at det skal ganske mye til for å få inndratt lisensen til å drive eiendomsmegling.   – Les mer…