Forside » Aktuelt » – Høyskolene må ansette undervisere med praktisk erfaring

– Høyskolene må ansette undervisere med praktisk erfaring

Calculus tegning

Nerdefaktoren kan bli for høy

Siden Lov om universitet og høgskoler ble vedtatt i 1995 skal også profesjonshøgskolene tilby forskningsbasert utdanning. Etter den tid har andelen av fagansatte med forskningskompetanse – doktorgrad – økt betraktelig. Geir Anton Johansen og Petter Øyan ved Høgskolen i Bergen hevder i en kronikk i Dagens Næringsliv at dette går på bekostning av den praktiske erfaringen hos undervisningspersonellet, og at studentene følgelig får dårligere kvalitet på undervisningen. De to mener det bør vurderes å opprette stillinger som “professor of practice” slik det er gjort i flere andre land. Last ned kronikken som pdf

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.