Planlagt improvisasjon – lærdommen fra Lærdal

– I en rekke studier er det vist at det som bidrar til effektiv kriseledelse er improvisasjon, skriver tre forskere under vignetten "Forskningen viser at..." i Dagens Næringsliv.
Det var dette lærdølene viste da de reddet både verdier, liv og katter under den dramatiske brannatten 17. januar. Men regjeringen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ser ikke verdien i lærdølenes effektive improvisasjon under press. De tre organisasjons- og ledelsesforskerne Synnøve Nesse, Torstein Nesheim og Marcus Selart har selv publisert en studie som viser at krise- og beredskapsplaner gir en opplevelse av trygghet og velvære hos organisasjoner og ansatte.

Likevel hevder de at regjeringen og DSB sine planer om å sentralisere og spesialisere beredskapshåndteringen vil gi benektelse og byråkrati som resultat. Dette vil stå i veien for effektiv kriseledelse, stikk i strid med erfaringene fra 17. januar og 22. juli.

Les hele artikkelen som pdf