Titalls operasjoner etter 26 timer på vakt

Fylkeslegen i Hordaland krever at Nevrokirurgisk Avdeling ved Haukeland Sykehus i Bergen rydder opp i arbeidsmiljøet etter at Fylkeslegen har avdekket at en rekke hjerneoperasjoner er blitt utført av yngre leger etter at de har stått vakter på 26 timer. Arbeidstilsynet hadde i desember fått hele 13 bekymringsmeldinger fra avdelingen. I løpet av få måneder åpnet både Arbeidstilsynet og Fylkeslegen tilsynssak mot avdelingen.

Bergens Tidende har tidligere fått oppgitt fra avdelingen at det ikke foregikk operasjoner etter vakter på over et døgn, men fikk seinere opplyst at dette hadde skjedd 11 ganger. Nå viser fylkeslegens gjennomgang at det har skjedd 29 ganger. I tillegg er 11 pasienter operert med strålekniv av leger etter 26 timer på vakt.

Les mer i Bergens Tidende