Ledelse og profesjonsutøvelse

Både lærer- og førskolelærerprofesjonene er stadig i endring. Hva kjennetegner arbeidssituasjonen til dagens profesjonsutøvere? Hva skal til for å lykkes? Denne nye boken presenterer ferske forskningsresultater fra norsk praksis. Les mer...

Etikkens plass i profesjonenes kunnskapsgrunnlag

Profesjonsetisk nettverk i Norge, i samarbeid med HiB og Forpro, inviterer til seminar og debatt om etikkens kunnskapsgrunnlag i ulike typer profesjoner, sammenhenger mellom etikkens kunnskapsmessige status og profesjonenes vitenskapssyn, og hvordan dette reflekterer etikkens plass i de ulike profesjonsutdanningene. Les mer...

Ny Bok: Teamledelse i barnehagen

Boken handler om teamarbeid og teamledelse i barnehagen. Et teamperspektiv på barnehagen kan åpne for en dypere forståelse for hva strukturen og koordineringen betyr for teamledelse og for teamarbeidet. Boken gir eksempler på slike strukturer som fremmer ledelse, læring og utvikling. Les mer...