Samfunnsøkonomiske lønnsomme inkluderende biblioteker

Folk føler at biblioteket tilhører dem. Også asylsøkere ser på biblioteket som et sted de har rett til å være.

Vi tror at folkebibliotekene kan fange opp folk som er i ferd med å bli marginalisert.

Disse kvalitetene ved biblioteket bidrar til sosial inkludering, sier Aabø.

Forskerne har observert og intervjuet bibliotekbrukere på tre ulike folkebibliotek i tre bydeler i Oslo: Deichmanske bibliotek på Røa som ligger i et vestkantmiljø, Deichmanske bibliotek på Torshov som ligger i et sentrumsnært område og Deichmanske bibliotek på Holmlia som har høy innvandrertetthet.

– Det som slår oss er hvor like disse folkebibliotekene er – til tross for de ulike miljøene de befinner seg i, sier Aabø.

Mye tyder derfor på at forskningen gjelder for folkebiblioteker generelt i Norge.

Lenke: //forskning.no/etnisitet-kulturpolitikk-kunst-og-litteratur/2012/01/inkluderende-biblioteker Kjelde: Forskning.no