Forside » Aktuelt » Etikkens plass i profesjonenes kunnskapsgrunnlag

Etikkens plass i profesjonenes kunnskapsgrunnlag

Etikken, etisk grunnlag, etisk kodeks har en avgjørende viktig plass i de fleste yrkesgruppenes egenforståelse. Yrker som regner seg som profesjoner viser nesten uten unntak til etiske formuleringer som skal understreke yrkesgruppens altruisme og uegennyttige innsats for brukere og for samfunnet som helhet. Det å få aksept for en slik uegennyttig yrkeskodeks er avgjørende for å sikre tillit fra samfunnet utenfor. Slik tillit er avgjørende for profesjonens autoritet og autorisasjon og dermed for yrkesgruppenes innflytelse og makt. De siste år har kravet om å vise frem en etisk verktøykasse vært økende. De fleste yrkesgrupper, offentlige og private organisasjoner i Norge viser i dag frem etikkprogrammer som viktig del av sin omdømmebygging. Hvor viktig er etikken i profesjonenes kunnskapsgrunnlag og i deres yrkespraksis?

Dette spørsmålet handler også om etikkens kunnskapsgrunnlag i ulike typer profesjoner (helsefag, teknologifag, pedagogikk, juss, m.m.), inkl. sammenhenger mellom etikkens kunnskapsmessige status og profesjonenes vitenskapssyn. Videre, hvordan reflekterer dette etikkens plass i de ulike profesjonsutdanningene?

Program Torsdag 22 mars:
1000: Velkommen
1005: Viserektor Jan Magnus Bjordal, Åpning
1015: Siri Granum Carson, Etisk navigasjon i profesjonene
1045: Kari Heggstad, CMI, Korrupsjon og etikk i internasjonal handel
1115: Debatt
1130: Lunsj
1215: Petrin Hege Eide, Etikkens plass i sykepleiens grunnlagstenkning
1245: Turid Aarhus Braseth, Blodtapping og altruisme
1300: Tom Skauge, Kan vi stole på profesjonenes etiske kodeks?
1315: Paneldebatt
1345: Avslutning

Program Fredag 23 mars:
1005: Tom Skauge, Åpning
1010: Etterforskningsleder Ingunn B. Gjersvik (økonom) og Seniorrådgiver Svenn Gaulen (jurist), Konkurransetilsynet – Verdier, lovgrunnlag og arbeidsmåter
1040: Spørsmål/Debatt
1055: Pause
1105: Leif Arne Strømmen (Senior Vice President – Corporate Oil & Gas (BGO GX-O) Kuehne + Nagel), Utfordringer og trender som påvirker varestømmene internasjonalt?
1130: Spørsmål/Debatt
1145: Lunsj

Programkomite:
Siri Granum Carson, Karen Marie Moland, Marit Pettersen, Turid Aarhus Braseth, Børge Aadland, Lars Gjelstad, Tom Skauge

Sted: Carl Berners Aud, Høgskolen i Bergen (begge dager, men merk torsdag 22. mars etter lunsj: Rom blir annonsert)

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.