Forside » Aktuelt » Ledelse og profesjonsutøvelse

Ledelse og profesjonsutøvelse

– For framtidige førskolelærere lærere i grunnskolen er lederrollen av stor betydning. Klar ledelse forventes også av de som er nyutdannet for yrket, og den henger sammen vellykket profesjonsutøvelse, sier redaktør Bente Aamotsbakken, ved Høgskolen i Vestfold.

Hvordan endrer digitale verktøy praksis i barnehagehverdagen? Hvordan fordeles arbeidsoppgaver mellom ledelse, pedagoger og assistenter i barnehagen? Hvordan forholder små barnehager i rurale strøk seg til språklig og kulturelt sammensatte barnegrupper? Hvilken type klasseledelse skaper best læring? Hvordan kan rektor skape en god vurderingskultur i skolen? Hvordan bør yrkesopplæringen kombinere praksis og teori for å hindre frafall? Hvilke problemer og muligheter ligger i web-basert veiledning av ferske lærere?

Bidragsyterne i boken diskuterer disse spørsmålene.

Lenke: //www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&cid=1253972997367&p=1224697992345&pagename=praksisfou%2FHovedsidemal
Kjelde: NFR

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.