Forside » Aktuelt » Nasjonal konferanse i profesjonsetikk 2012: Mellom rett og ansvar. Forlenget abstract frist = 15 april

Nasjonal konferanse i profesjonsetikk 2012: Mellom rett og ansvar. Forlenget abstract frist = 15 april

Konferansen arrangeres i Bodø av Etikknettverket ved Universitetet i Nordland, 4-5 juni.

Hovedforeleserne representerer ulike fagområder og som vil snakke med utgangspunkt i praksis så vel som forskning:

  • Professor og jurist Hans Petter Graver: Kan vi stole på retten?
  • Professor og filosof Anders Lindseth: Dialogisk etikk – monologisk juss
  • Førsteamanuensis og sosiolog Tina Handegård: Markedstilpasning og jussifisering av omsorg for sårbare grupper
  • Fenrik Emil Johansen: Brødre i krig.
  • Førstelektorene Journalist Fritz Breivik og barnevernpedagog Kate Mevik: Barnefordeling i domstolen – når barnets beste blir barnets verste
  • Politioverbetjent Per Sverre Steinbakk: Arrestant eller pasient?
  • Professor og arbeidslivsforsker Ingela Josefson: Hvordan kan vi styrke profesjonsutøverens skjønn og dømmekraft gjennom utdanningen?

Lenken er fjernet fra nettsiden
Kjelde: UiN

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.