– Varslere må tas på alvor

Med utgangspunkt i den siste varslersaken i Bergenspolitiet, skriver Nils Johnsen en kronikk der han ut fra egne erfaringer viser hvilken risiko en organisasjon kan ta dersom ledere ikke er åpne for ubehagelige meldinger fra varslere: – Som leder skal du ha fokus på det som er viktig – og det som er potensielt farlig. I en slik sammenheng er varslerne ressurspersoner, både for deg som leder og for organisasjonen, skriver Johnsen.

– En leder som er lydhør og positiv til kritiske tilbakemeldinger, fra interne og eksterne, har større sjanse for kunne håndtere slike trusler. En klok leder motarbeider frykt og fortielser i organisasjonen. Da blir varsling sjelden nødvendig.

Johnsen skissere fire idealtypiske ledere:

  • Den åpne, og demokratiske og oppgave orienterte lederen som kombinerer åpenhet for ubehagelige tilbakemeldinger med handlekraft.
  • Godartet autoritære, handlekraftige ledere. Disse oppleves av ansatte som forutsigbare personer som også tåler ubehagelige tilbakemeldinger.
  • Lite oppgaveorienterte med ytre sett demokratiske ledere – "snillister". Kombinerer gjerne tilsynelatende åpenhet med lav toleranse for ubehagelige tilbakemeldinger.
  • Autoritære og uberegnelige ledere, som er mer opptatt av seg selv enn hva som gagner organisasjonen. Disse representerer den største risikoen, ved at de ikke vil oppdage kritiske farer når de blir rapportert.

Spesielt ledere i de to siste kategoriene representerer ifølge Johnsen risiko for organisasjonen.
Les hele kronikken i Bergens Tidende (bak betalingsmur)