38 prosent av innvandrerbarn lever i fattigdom

For første gang utgjør barn med innvandrerbakgrunn over halvparten av alle fattige barn i Norge. Antallet av slike barn øker, men det gjør også antallet fattige barn uten innvandrerbakgrunn.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at hvert tiende barn i Norge lever i fattigdom.  Tallet inkluderer familier med mindre enn 60 prosent av gjennomsnitts inntekt.

Barnefattigdom er mest utbredti Oslo og sentralt på Østlandet. I Oslo vokser hele 17,5 prosent av alle barn opp i fattigdom.

Les mer på Kommunal Rapport