Mest bruk av tvang i psykiatrien på Vestlandet

Silje Marie Strandberg var utsatt for tvangsbehandling 195 ganger som psykiatrisk pasient gjennom 10 år i Stavanger. Både holding, isolasjon og beltelegging ble brukt mot Strandberg.
– Jeg var livredd. Inni hodet var jeg i en kamp for å overleve, og så ble jeg i tillegg bundet fast. Jeg ble utskrevet i 2008, men fortsatt preger disse hendelsene meg mye, sier Strandberg til NRK Rogaland.

Helsedirektoratet har for første gang publisert nasjonale tall for bruk av tvang i psykiatrien. Det viser seg da at Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus i Bergen oftest har tydd til tvangsbehandling, overfor henholdsvis 10.1 og 8.8 prosent av pasientene.

Helse Vest har innført månedlig registrering av tvangsbehandling, og ser nå en nedgang i bruken. Ifølge assisterende fagdirektør Pål Iden er flere tiltak i bruk, blant annet å akseptere mer "galskap".

Les mer på NRK Rogaland