Tidsskrift med temanummer om læringsutbytte i høyere utdanning

Tidsskriftet European Journal of Education har kommet med et temanummer om læringsutbytte i høyere utdanning. Artiklene er basert på resultater fra et forskningsprosjekt Senter for profesjonsstudier har hatt i samarbeid med NIFU og Universitetet i Bergen. Tidsskriftutgaven utforsker innføringen av læringsutbyttebeskrivelser, hvordan de blir innført, hvordan de brukes, hvordan de ser ut og hvilke konsekvenser de får i høyere utdanning.

Les mer på HiOA.no