Tenanummer om eliters sosialisering og dannelse

Marte Mangset, postdoktor ved Senter for profesjonsstudier, har vært gjesteredaktør for tidsskriftet Journal of Education and Work sammen med Claire Maxwell og Agnès van Zanten.

Piketty har vist hvordan den økonomiske eliten har styrket sin posisjon de siste tiårene, men nå vekker tilsynelatende en utdanningsmessig, kulturell og politisk elite større motstand blant store velgergrupper. Hvordan dannes og sosialiseres forskjellige eliter, er et av de sentrale spørsmålene i dette temanummeret.

Last ned hele tidsskriftet på Tandfonline.com