SPIR-prisen til Karbonfangst og verdiskaping

På Fornybarkonferansen i Bergen 15. mars ble Bergen Carbon Solutions kåret til vinnere av SPIR-prisen 2017. Selskapet har utviklet en metode for CO2-fangst som kan revolusjonere CO2-rensing som klimatiltak.

Metoden bruker konsentert CO2-gass fra eksisterende karbonfangstanlegg som råvare, som splittes i karbon-nanofiber og O2-gass. Begge disse produktene er salgbare. Spesielt karbon-nanofiber har høy salgsverdi, og er et materiale som brukes i både batteriteknologi og som et lett og sterkt byggemateriale. Metoden bygger på en bachelor-oppgave fra Høgskolen på Vestlandet.

Les mer på Norsk Klimastiftelse