Forside » Aktuelt » Temanummer om NAV-evalueringen i Nordiske organisasjonsstudier

Temanummer om NAV-evalueringen i Nordiske organisasjonsstudier

I artikkelen av Helgøy, Kildal og Nilssen om utvikling av nye yrkesroller i organisasjoner i endring, vises det til blant annet respesialisering/nyspesialisering, og enkelte funn tyder på at tanken bak reformen har hatt noe for seg selv om «generalistmodellen» muligens var noe naiv: det er ikke mulig for alle å kunne alt, men NAV-reformen har åpnet for muligheten for å kombinere kompetanse på mer fleksible måter enn gjennom etatsorganisering.

Christensen, Hansen og Aars ser nærmere på forholdet mellom utforming av lokale NAVN kontor og grad av brukertilfredshet. Brukertilpasning kan sees som et nøkkelelement i henhold til «Joined-Up-Government»/ «Whole-of-Government», og forfatternes funn tyder blant annet på at samordning av et bredt tjenestetilbud har en positiv effekt på tilfredshet

Redaktører for temanummeret er leder av evalueringen Anne Lise Fimreite og leder av modul 2 Jacob Aars.

 

Lenke:
Kjelde: Uni Rokkan

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.