Forside » Aktuelt » Oppsummering av Vitenskapsåret 2011

Oppsummering av Vitenskapsåret 2011

I publikasjonen gis det smakebiter fra Vitenskapsåret 2011. Mange enkeltpersoner og institusjoner har deltatt på de over 30 arrangementene rundt omkring i Norge, et utvalg disse presenteres i denne publikasjonen, gjennom essays, kronikker og intervjuer.

Felles for dem er at de retter søkelyset mot konkrete utfordringer og muligheter man står overfor, der vitenskap har en viktig rolle, både for å forstå mer og skape endring og verdiskaping.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2012/oppsummering-av-vitenskapsaret.html?id=668613
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.