Forside » Aktuelt » Det første senteret for fremragende utdanning (SFU) tildelt

Det første senteret for fremragende utdanning (SFU) tildelt

Regjeringen har opprettet SFU ordningen for å stimulere til utvikling av fremragende kvalitet i høyere utdanning og synliggjøring av at undervisning og forskning er likestilte oppgaver for universitet og høgskoler.

I pilotfasen blir en modell testet for et senter innenfor lærerutdanning, som får 4 millioner kroner pr. år i 5 år, med mulighet til forlengelse i ti år.

Ordningen blir administrert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2011/senter-for-framifra-utdanning-blir-etabl.html?id=667113
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.