‘Sveitserne’ etterlot skatteregning på 40 milliarder

Dassault Falcon 8X, lik K. I. Røkkes privatfly. Foto Acroterion, CC BY SA 4.0
Dassault Falcon 8X, lik K. I. Røkkes privatfly. Foto Acroterion, CC BY SA 4.0*
De nesten 50 superrike nordmennene som gjorde sveitsere av seg i 2022, reiste fra en skatteregning på mer enn 40 milliarder. For de aller fleste av dem bortfaller forpliktelsen til å betale denne skatten om de blir boende i utlandet i fem år sammenhengende.

Skatteregningen stammer fra asnlåtte urealiserte gevinster på aksjer de eier. Foruten å bli boende i utlandet, kan heller ikke emigrantene selge aksjene videre, dersom skattekravet skal bli ettergitt etter 5 år.

Kjell Inge Røkke sto aleine for 14 milliarder av de 40 milliardene.

Les mer i FriFagbevegelse