Profesjonsstrid optiker – øyeleger

Øyelegene har opptil 1 års ventetid ifølge NRK. Pasienter med øyelidelser går som regel først til sin fastlege. Der blir de henvist til en øyelege.

Norges Optikerforbund mener det er mulig å redusere antall legekonsultasjoner med flere hundre tusen i løpet av et år – kanskje så mye som en million.  Flytting av pasienter forutsetter at optikerne kommer inn i det digitale systemet for helsetjenester og får mulighet til refusjonsavtaler med staten.

Profesjonskamp

Øyetest, foto bspence81 pixabay lisens
Øyetest, foto bspence81 pixabay lisens*
Generalsekretæren i optikerforbundet sier til NRK at det er en viss profesjonskamp mellom øyeleger og optikere:

– Det er naturlig at profesjoner prøver å verne om sin egen profesjon, men vi må sette pasienten i sentrum. – Det som skjer i Norge nå, er at pasienten ikke blir ivaretatt slik vi burde gjort. Vi bør se til andre land og finne gode løsninger for pasienten, ikke profesjonen, sier Hans Torvald Haugo til NRK.

Privatisering

Regjeringen er skeptisk til forslaget. Statssekretær Truls Vasvik (Ap) skriver til NRK: – De fleste optikere arbeider i private optikerforretninger, altså i et fritt og privat marked uten offentlig finansiering. En innføring av refusjonsordning vil ha økonomiske og administrative konsekvenser som ikke er utredet. Prisene optikere tar er heller ikke regulert, og det vil være en krevende jobb å refundere synsundersøkelser hos disse uten en offentlig prisregulering, skriver statssekretæren.

Les mer på NRK