SPS-konferansen 2013: Mangel på profesjonelle?

Torsdag 5. desember ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse. Tema er «Mangel på profesjonelle?»

Prognoser tyder på at det blir stor mangel på profesjonelle innenfor helse-, omsorgs- og utdanningssektoren i årene som kommer. Kan vi stole på disse prognosene?
Hvordan kan vi få nok arbeidskraft og samtidig stille større krav til kompetanse (høyere inntakskrav, lengre grunnutdanning, mer videreutdanning)? Må deltidsarbeidet reduseres? Er problemet høy avgang? Kan ikke-vestlige innvandrere løse problemet? Vil knapphet på profesjonell arbeidskraft presse frem til nye organisasjonsformer og mer profesjonsnøytrale tjenester? Bli med og diskuter disse spørsmålene på SPS-konferansen 2013!
Se konferansens nettside for program, påmelding og praktiske opplysninger.
Tidspunkt: torsdag 5. desember kl. 9.30-15.40
Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, auditorium Athene (1. etasje ved hovedresepsjonen)