‘Etikk i praksis’ ønsker bidrag til kommende utgaver

Tidsskriftet Etikk i praksis ønsker bidrag til de to kommende utgavene med temaene 'Styring av naturressurser' og 'Etikkbølgen i ytkesutdanning og praksis.

NR 1/2014: Styring av naturressurser

Hvordan skal verdens naturressurser forvaltes, og hvem skal kontrollere dem? Til dette temanummeret etterspør vi kritiske undersøkelser av hvordan tilgangen på naturressurser påvirker institusjoner og politikk, og normative drøftinger av hva slags styringsformer som bør etterstrebes.
Fullstendig beskrivelse finnes her.
Frist for innsending er 5. januar 2014


NR 2/2014: Etikkbølgen i yrkesutdanning og praksis

Etikk rykker inn som fag i yrkesutdanningene. Flere yrkesgrupper formulerer egne etiske retningslinjer. Hvor kommer presset om å inkludere etiske timeplaner og retningslinjer
fra? Vi ønsker bidrag som diskuterer og undersøker begrunnelser for, og mulige følger av «etikkbølgen» innen yrkesutdanning og -praksis.
Fullstendig beskrivelse finnes her.
Frist for innsending er 10. juni 2014