Sør-Afrika reiser sak mot Israel for folkemord i Gaza

ICJ segl
ICJ segl*
29. desember leverte Sør-Afrika inn sak til FNs Internasjonale Domstol (ICJ) der de anklager Israel for å bedrive folkemord i Gaza. Sør-Afrika ber domstolen om å kreve umiddelbar stans i handlinger som kan være del av et folkemord. Sør-Afrikas klage

Om domstolen avgjør at saken er godt nok begrunnet og tar den opp til reell behandling, kan det komme en ordre om stans i krigshandlinger i løpet av bare få uker. Domstolen har ingen maktmidler på egen hånd, men en ordre om stans i krighandlinger vil legge press på tredjeland om å stanse militær hjelp til Israel. Det vil også bli vanskeligere for mange land å håndtere forholdet til Israel på samme måte som tidligere.

Anklagen om folkemord må basere seg på at det er en bevisst hensikt om dette. Sør-Afrika har vist til ei rekke uttalelser fra sentrale israelske politikere og militære for å dokumentere hensikten.

Les mer på NRK, Al-Jazeera, BBC
Følg saken fortløpende på Al-Jazeera