Situasjonsbeskrivelse for norsk skole- og utdanningsforskning

Forskningskonferansen i regi av programmet Kunnskap, utdanning og læring avsluttes av direktør Arvid Hallèn med følgende utsagn: -Det er ikke mulig å ha siste ordet om norsk skole. Men vi er på godt på vei mot en forskningsbasert utdanningspolitikk og en mer kunnskapsbasert skole. Her kan du lese en fullstendig oppsummering av konferansen.

Den 8. april 2008 inviterte Norges forskningsråd til konferanse for å markere avslutningen på et fem år langt forskningsprogram om utdanning. Denne rapporten oppsummerer konferansen. For ytterligere informasjon om de enkelte prosjektene som ble presentert, viser rapporten til enkelte prosjektrapportene.