Ny doktorgrad om journalistprofesjonen

Avhandlinga argumenterer for at journalistikken i Noreg gjennom 1800- og 1900-talet gradvis har teke ei form av eit eige sosialt mikrokosmos, der dei rådande idear om god og dårleg journalistikk, kven som er ekte journalistar, kva som er journalistikkens oppgåver og ideal i stadig mindre grad er forma av “ytre” ideal (t.d. idear om “demokrati”) til fordel for ein “journalistikk for journalistikkens eigen del” der ulike journalistiske elitar kjempar mot kvarandre om definisjonsretten over desse spørsmåla.

Lenke: //www.uib.no/info/dr_grad/2008/Hovden_JanFredrik.html
Kjelde: UiB