Sirkulærøkonomi: Hvor mye hydrogen kan produseres av lokalt innsamlet organisk avfall?

MF Vågen, et hydrogenskip. Foto:
Torbjørn Wilhelmsen, tobergen.com

En bachelorrapport fra Institutt for maskin- og marinfag ved Høgskulen på Vestlandet er blitt videreutviklet og utgitt som vitenskapelig artikkel i International Journal of Hydrogen Energy. Selv om uttrykket ‘circular economy’ ikke forekommer eksplisitt i publikasjonen, er det denne logikken som er grunnlaget for spørsmålet prosjektet skulle finne ut av: hvor mye hydrogen kan teoretisk produseres fra organisk avfall innsamlet av Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) for å erstatte fossil drevne kjøretøy til lands og på fjordene i Hordaland med hydrogenkjøretøy?

Artikkelen kan inntil 23. mars leses og lastes ned gratis herfra.

Fra og med Figur 8 (side 11 når man laster artikkelen ned som pdf) viser tallene som gjelder kjøretøyene.

Denne våren har instituttet et nytt prosjekt der en følger dette opp og forsøker å finne ut hva et nødvendig anlegg og det produserte hydrogen ville koste, for å se om det er faktisk realistisk å gjennomføre.