Anker klimasøksmålet direkte til Høyesterett

Greenpeace og Natur og Ungdom anker dommen fra Tingretten i søksmålet organisasjonene har reist mot staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf direkte til Høyesterett. §112 i Grunnloven forplikter staten til å ivareta innbyggernes og etterkommernes rett til et trygt og godt miljø. Organisasjonen mener tida er så knapp at det forsvarer at de forsøker å hoppe bukk over den vanlige behandlingen i Lagmannsretten.

– Det er krystallklart at staten bryter Grunnloven og vår rett til et sunt miljø ved å tildele nye oljefelt. Den norske oljepolitikken svikter min generasjon og truer framtida vår. Derfor anker vi, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom til organisasjonens nettside.

Greenpeace tapte i Tingretten, da retten mente at utslipp utenfor Norges grenser ikke er den norske statens ansvar. Saksøkerne vant likevel det de mener er en viktig delseier, i og med at retten aksepterte at grunnlovsparagrafen er en reell rettighetsparagraf, og dermed aksepterte at domstolen kunne ta stilling til det.

Les mer på Natur og Ungdom