7 av 10 sykepleiere i kommunene vurderer å slutte

I en undersøkelse i Sykepleien blant kommunale sykepleiere sier 7 av 10 som svarer at de vurderer å slutte. Blant årsakene de trekker fram, er de viktigste underbemanning (69%), for dårlig lønn  (64%), psykiske belastninger (59%), fysiske belastninger (57%) og lite tid til faglige diskusjoner (51%).

Undersøkelsen presenteres i en kronikk i Sykepleien av redaktør Anne Haftstad og temaredaktør og sykepleier Liv Bjørnhaug Johansen. De to skriver at undersøkelsen må tolkes med forsiktighet, og at funnene er preget av år med pandemitrykk på tjenestene.

Les mer i Sykepleien