– Regjeringen leverer ikke på Stortingets krav om åpne eierregistre

I et felles utspill hevder Tax Justice Norway og Transparency International at Regjeringen ikke leverer det Stortinget har bestilt i vedtaket fra 2014 der det heter "Stortinget ber regjeringen etablere en offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjeselskaper som sikrer større åpenhet, med etablering i løpet av 2015."

Regjeringen anser i statsbudsjettet for 2019 at de har levert på denne bestillingen med Proposisjon 109 L om register over reelle rettighetshavere.

De to organisasjonene hevder derimot at den aktuelle proposisjonen ikke gir åpenhet om eiere av såkalte forvalterkonti i børsregistrerte selskap, som er en sentral måte å skjule identiteten til den reelle rettighetshaveren til aksjer. I tillegg mener organisasjonene at en terskel på 25% for å bli registrert, er alt for høy.

De to organisajonene krever derfor at disse to punktene gjøres om, og at Finansdepartementet inviterer til en åpen høring om saken.

Les mer på Tax Justice Norway