Brev fra Clintons epostserver forteller mer om franske motiver bak krigen mot Libya

Brev som er offentliggjort fra Hillary Clintons private epostserver viser at den franske iveren etter at NATO skulle gå aktivt inn i krigen i Libya, ikke bare hadde edle motiver. I et brev fra  Clintons "uoffisielle etteretningsmedarbeider" Sidney Blumenthal hevder han at Sarkozy hadde følgende motiver for intervensjonen (vår oversettelse):

  1. Et ønske om å få tilgang til større andel av libysk oljeproduksjon
  2. Øke fransk inflytelse i Nord-Afrika
  3. Bedre den interne politiske situasjonen i Frankrike
  4. Gi det franske militæret en mulighet til å gjenopprette sin posisjon i verden
  5. Ta tak i bekymringene som rådgiverne hans hadde over Khaddafis langsiktige plan om å erstatte Frankrike som den dominerende makten i det frankofone Afrika

Sarkozy var ifølge brevet bekymret for libyske planer om å bruke den store gullreserven landet satt på til å etablere en felles valuta for det frankofone Afrika basert på libyske dinarer.

I et annet brev til Hillary Clinton, som på det tidspunktet var amerikanske utenriksminister, skriver  Blumenthal at en kommandant i opprørsbevegelsen mot Khaddafi-regimet innrømmet summariske henrettelser av "utenlandske leiesoldater". Disse var i realiteten hovedsaklig mørkhudete libyere fra den sørlige delen av landet. Han omtaler også fransk bekymring over at Al Qaida og andre terroristgrupper infiltrerer opprørsbevegelsen.

Les mer i Foreign Policy Journal